Vi bjuder alla som köper våra deltagarkort för 820 SEK/pers (2 nätter på hårt underlag och sex måltider) på fri anmälningsavgift