cover

Avgifter & Anmälan

Placera dinLägg till en widget här fullbredd

Avgifter & Anmälan


Anmälningsavgiften för klasserna 1-2 är 3600 kr

Anmälningsavgiften för klasserna 3-21 är 2700:-

Anmälningsavgift för samtliga klasser som bokar deltagarkort för 630 kr är 1100 :-

ANMÄL DIG HÄR ....



Anmälningsavgiften betalas i direkt anslutning till anmälan till cupen. Sista anmälnings dag och betalningsdag är 1 April 2012, 

Anmälningsavgifter och deltagarkort  ska betalas till Idrottsarrangören Mats Andreason AB på PG 579630-5
Bokningar av logi, mat och deltagarkort görs till oss på telefon 070-2430040 , via e-mail mats@idrottsarrangoren.com eller via hemsidan.

 Klasser

1. Herrar

2. Damer

3. HJ 20

4. HJ 18

5. P 95

6. P 96

7. P 97

8. P 98

9. P 99 Svår

10. P 99 Lätt

11. P 00

12. P 01

13. P 02

14. DJ 20

15. F 95

16. F 96

17. F 97

18. F 98

19. F 99

20. F 00

21. F 01